Ιατρική Υποστήριξη

Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένους Επιστήμονες (Ιατρούς). Στην πραγματικότητα, η Απόκρυψη της Αλήθειας είναι αυτή που Δυσκολεύει τη θέση των Εκλιπόντων και Δημιουργεί Πρόσθετα Προβλήματα. Είναι Απαραίτητο λοιπόν οι Εκλιπόντες να είναι Ενήμεροι γι’ αυτό που Συμβαίνει, και η Ενημέρωση να γίνεται με βάση την Ηλικία και την Ικανότητα να Αντιλαμβάνεται τον Θάνατο.

No Listings were found matching your selection.